ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Η Πύλη ως αρχή της πόλης

 

Πριν από 3 χρόνια έλαβα μέρος στην πολύ ωραία Έκθεση που είχαν οργανώσει οι ΕΡΩΔΙΟΙ και είχα παρουσιάσει την εργασία που συνάπτεται.

Νομίζω ότι καμιά τουριστική ανάπτυξη δεν μπορούμε να περιμένουμε εάν δεν ξεκινήσουμε από την ανάπλαση της εισόδου της πόλης και την ανάδειξη της Πύλης και του Τείχους.

Περισσότερα στο βιβλίο μου «Σκέψεις για την Ανάπτυξη του Μεσολογγίου».