ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Η Πύλη και η Τάφρος πριν το 1900

 

Η Πύλη με την γέφυρα πάνω από την Τάφρο στο τέλος του 19ου αιώνα. Η φωτογραφία είναι από το γνωστό λεύκωμα του Γιώργου Κοκοσούλα. Αυτή η πύλη ονομαζόταν "Πύλη του Μποχωριού".

Σκεφτείτε ποια θα ήταν η εντύπωση όσων την διαβαίνουν, εάν αποκαθιστούσαμε τον χώρο όπως ήταν, κάτι πολύ εύκολο από τεχνικής απόψεως.

Αν θέλετε κοιτάξτε και το βιβλίο «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».