ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
 

Πέντε ακόμη βιβλία για την ΕΞΟΔΟ

 

Σήμερα προσθέτουμε πέντε ακόμη βιβλία που γράφηκαν αμέσως μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου από ξένους συγγραφείς/φιλέλληνες.

Alphonse L.F.: Missolonghi, La Liberte, ou Les Grecs et le Chant du Guerrier Grec. / Μεσολόγγι, Η Ελευθερία ή οι Έλληνες και το Τραγούδι του Έλληνα Πολεμιστή

Ulysse Gence: Le Spectre de Missolonghi / Το Φάντασμα του Μεσολογγίου

Adolphe Michel: L' ombre d' Helle aux Ruines de Missolonghi / Η σκιά της Έλλης στα ερείπια του Μεσολογγίου

Angelo Brofferio: La Caduta di Missolonghi / Η πτώση του Μεσολογγίου

Marsch der Besatzung von Missolonghi (Musik) / Εμβατήριο της Φρουράς του Μεσολογγίου (Μουσική)