ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Τον Σεπτέμβριο του 2008, στο Μεσολόγγι το 7ο Παγκόσμιο Γλωσσολογικό Συνέδριο, με θέμα : «Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στον κόσμο».