ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ (25-3-1826)
 
 
Παρουσιάζουμε ένα πολύ ωραίο πίνακα του Μεσολογγίτη ζωγράφου Α.Σακκαλή, ο οποίος κοσμεί την Πινακοθήκη του Δήμου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολόγγιου.
Ο πίνακας περίεχει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την οχύρωση της νησίδας, οι οποίες υποδείχθηκαν στον ζωγράφο από τον απόστρατο στρατηγό και ιστορικό Μεσολογγίτη Νίκο Κολόμβα.
Η οχύρωση του νησιού εξηγεί, πέραν του ηρωϊσμού των υπερασπιστών, την επιτυχή άμυνά τους εναντίον 3000 εχθρών.

Η Μάχη της Κλείσοβας (25-3-1826)