ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1821 ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΟΜΟΡΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΓΟΡΑ

 

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στο κείμενό του «Στοχασμοί γύρω από το 1821» μας θυμίζει ένα κείμενο του Maxime Raybaud, το οποίο έχει αντλήσει από τα απομνημονεύματα του φιλέλληνα Γάλλου πρώην αξιωματικού, που δημοσιεύτηκαν στο Παρίσι το 1824.

Ο M. Raybaud ήλθε στο Μεσολόγγι μαζί με άλλους φιλέλληνες γάλλους και ιταλούς αλλά και πολλούς έλληνες, οι οποίοι επιβιβάστηκαν σε πλοίο, που είχε ναυλώσει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.

Αναφέρει, ότι την πρώτη ημέρα στην Πόλη έκανε ένα περίπατο και του έκαναν εντύπωση οι ωραίες γυναίκες, οι πολλές εκκλησίες, οι πλούσιες αγορές και οι πολλοί και γεμάτοι καφενέδες.

Οι ήρωες του Μεσολογγίου λοιπόν ζούσαν σε μια ευημερούσα πόλη και όχι σε ένα φτωχό λασποχώρι. Δεν αγωνίστηκαν λοιπόν λόγω φτώχιας και απελπισίας αλλά επειδή ήθελαν να είναι ελεύθεροι.

Διαβάστε αν θέλετε ένα απόσπασμα από το κείμενο του Π. Κανελλόπουλου, το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Η Ελλάδα του 1821 – δεκαεπτά κείμενα για την αφύπνιση ενός λαού», που ήταν ένθετο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ του Απριλίου 2014.
>