ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Η Σημαία της Φρουράς του Μεσολογγίου

 

Με αφορμή το άρθρο του Δημ. Αλεξανδρόπουλου στην εφημερίδα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ της 18/3/2017 που είχε τον ανωτέρω τίτλο, δημοσιεύουμε ολόκληρο το βιβλίο με τον ίδιο τίτλο του Ηλία Παπαθανασόπουλου.