ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Γενική Συνέλευση της 26/05/2007 - Αρχικό Διοικητικό Συμβούλιο
Γενική Συνέλευση της 06/07/2014 - Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
 

Μεσολόγγι 26/05/2007