ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
 

Τα πέντε επόμενα βιβλία για την ΕΞΟΔΟ

 

Σήμερα θα προσθέσουμε πέντε επιπλέον βιβλία που γράφηκαν αμέσως μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου από ξένους συγγραφείς/φιλέλληνες. Όλα αυτά τα κείμενα δεν είναι στα Ελληνικά, αλλά στην γλώσσα των συγγραφέων.

Η Τελευταία μέρα του Μεσολογγίου. Ηρωϊκό δράμα σε τρείς πράξεις.

Ελληνική Ραψωδία.

Η πτώση του Μεσολογγίου. Δράμα σε τρείς πράξεις.

Η τελευταία μέρα του Μεσολογγίου. Χορός ηρωϊκός σε έξι πράξεις.

Για την πτώση του Μεσολογγίου στους εχθρούς της Ελλάδος.